Regulamin uczestnictwa

Strona główna » Aktualności » Regulamin uczestnictwa

wielkość tekstu: A | A | A

Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych przez
Koła zrzeszone w Oddziale PTTK w Zawierciu

 1. Wycieczki organizowane przez Koła zrzeszone w Oddziale PTTK w Zawierciu. są imprezami niedochodowymi i są wycieczkami Statutowymi.

 2. W przypadku wolnych miejsc, w ograniczonej ilości, z udziału w wycieczce mogą skorzystać osoby niezrzeszone chcące aktywnie wypocząć.

 3. Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego, natomiast pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 4. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do zgłoszenia się punktualnie o wyznaczonej godzinie odjazdu na miejscu zbiórki, obliguje nas do tego czas pracy kierowcy w przeciwnym przypadku autobus odjeżdża o wyznaczonej godzinie a koszty powrotu do miejsca zamieszkania ponosi pozostawiony uczestnik wycieczki. Zarząd Koła nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.

 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.

 6. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Zarząd Koła nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.

 7. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.

 8. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas niezależnych a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).

 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.

 11. Dokonanie opłaty za wycieczkę oraz uczestnictwo w wycieczce jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wycieczki dla potrzeb PTTK.

 12. Zapisy prowadzone są od dnia ogłoszenia. Zapisu można dokonać osobiście lub poprzez osobę trzecią, która powinna zapoznać zapisywane osoby z regulaminem. Zapisywany winien okazać legitymację PTTK z opłaconą składką.

 13. Warunkiem zapisu jest wpłata pełnej kwoty (wycieczki jednodniowe) lub kwoty zaliczki (wycieczki wielodniowe).

 14. Z uczestnictwa w wycieczce można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Uczestnik zobowiązany jest o tym fakcie poinformować osobiście.

 15. Po zakończeniu przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w wycieczce a nie poinformowała o tym fakcie, nie będzie zwracana wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna osoba nieznajdująca się na liście uczestników.

 16. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Zarząd Koła (pilot, przewodnik, przodownik).

 17. W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej wycieczkę oraz zgłaszać jej wszelkie problemy.

 18. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa należy do Zarządu Koła PTTK w Zawierciu

 19. Powyższy "Regulamin uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Koła zrzeszone w Oddziale PTTK w Zawierciu" został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 17 luty 2021 r. i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.

 

czytano: 595 razy

autor: pttkzawiercie.pl

data dodania: 2021-02-24 07:57:24

Koła i kluby

 • Klub Alpinizmu i Turystyki Górskiej
 • Klub Turystyczny Ostańce
 • Koło w Pilicy
 • Klub Kolarski
 • Koło Poręba
 • Koło Przewodników
 • Koło Turystyczne "Tramp"
 • Koło Łazy
 • Klub Turystyki Jeździeckiej

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • 4 czerwca 2010 r. była 100-tna rocznica powołania w Zawierciu oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.dalej 

Kontakt

Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego Zawiercie
42-400 Zawiercie, ​ul. Sikorskiego 6 

Bank Śląski 11 1050 1591 1000 0008 0065 2075

Biuro czynne:

wtorek i piątek godz. 12.00 -14.00

środa godz. 15.00 - 17.00

poniedziałek i czwartek NIECZYNNE

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

tel./fax.: 32 67 218 41
e-mail: pttk.zawiercie@o2.pl 

 

czytaj dalej 

Oddział PTTK Zawiercie
ul. Sikorskiego 6, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 218 41
e-mail: pttk.zawiercie@o2.pl

 • DSC04346_1
 • DSC04356
 • IMG_20220716_040650
 • 20221111_124508_1
 • 20221112_133827_1
Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego Zawiercie
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna