Weryfikacja Odznak

Strona główna » Nasz oddział » Weryfikacja Odznak

wielkość tekstu: A | A | A

Oddział zajmuje się weryfikacją następujących odznak:

Regulamin odznaki:
"ZNAM ZAWIERCIE I OKOLICE"

1. Celem odznaki jest popularyzacja miasta Zawiercia i jego okolic, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą.
2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki kwalifikowanej.
3. Odznaka ma 2 stopnie: srebrny i złoty.
4. Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.
5. Potwierdzenia należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT) lub sporządzonych przez siebie kronikach. Pieczątki można uzyskiwać w instytucjach, szkołach, sklepach, schroniskach, kościołach, u sołtysa itp. lub potwierdzić swój udział u organizatora imprezy turystycznej.
6. Na odznakę w stopniu srebrnym należy wziąć udział w 1 rajdzie organizowanym przez Oddział PTTK w Zawierciu oraz zwiedzić 7 z wymienionych w wykazie obiektów.
7. Na odznakę w stopniu złotym należy wziąć udział w 2 imprezach turystycznych Oddziału PTTK w Zawierciu i zwiedzić dalsze 12 obiektów z wymienionych w wykazie.
8. Osoby z innych regionów są zwolnione z obowiązku udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Zawierciu.
9. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji miasta i okolicy.
10. Wypełnioną książeczkę turystyki kwalifikowanej lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Zawierciu celem weryfikacji. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć znaczek na zwrot książeczki.
11. Odznakę można kupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK w Zawierciu ul. gen. Sikorskiego 10.
12. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK w Zawierciu.
13. Regulamin został zatwierdzony przez Plenum Zarządu Oddziału w dniu 23 stycznia 1997 r. i wchodzi w życie od 31 marca 1997 r.
 

Wykaz obiektów do zwiedzania na odznakę:

ZAWIERCIE - CENTRUM
Bazylika Mniejsza neogotycka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
trzy kościoły współczesne
Pałacyk Szymańskiego z Izbą Muzealną
osiedle TAZ z przełomu XIX/XX w. przy ul. Niedziałkowskiego i 11 Listopada
cmentarz z kwaterą wojenną z I wojny światowej i kwatera nieznanego żołnierza
dworzec PKP i ul. 3 Maja
 

ZAWIERCIE - KROMOŁÓW
kościół pw. św. Mikołaja z cmentarzem
źródła Warty z kaplicą
cmentarz wojenny z I wojny światowej przy ul. Żniwnej
zabytkowy cmentarz żydowski / kirkut/
 

ZAWIERCIE - SKARŻYCE
kościół pw. św. Trójcy
Okiennik Skarzycki
 

ZAWIERCIE - BZÓW
dworek z XIX w.
źródła czarnej Przemszy
 

CHRUSZCZOBRÓD
kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa
 

CIĄGOWICE
kosciół parafialny pw. Bartłomieja
resztki pałacu
 

GIEBŁO
kościół z elementami romańskimi
 

HUTKI-KANKI
rezerwat przyrody Góra Chełm
 

MORSKO
ruiny zamku z XIV w.
 

NIEGOWONICE
kościół pw. św. Franciszka
cmentarz z pomnikiem powstańców z 1863r.
 

OGRODZIENIEC
kościół pw. Przemienienia Pańskiego
PODZAMCZE OGRODZIENIECKIE
ruiny zamku
 

PORĘBA
kościół pw. św. Józefa
pomnik przyrody /dąb/ koło cmentarza
Wielki Piec
 

MRZYGŁÓD
sanktuarium pw. Wniebowzięcia NMP
mogiła powstańców z 1863 r.
 

RYCZÓW
ruiny strażnicy obronnej z XIV w.
 

SIEWIERZ
kosciół romański pw. św. jana Chrzciciela / na cmentarzu/
kościół parafialny pw. św. Macieja
ruiny zamku biskupów krakowskich
kościół pw. św. Walentego i Barbary
 

WŁODOWICE
kosciół barokowy pw. św. Bartłomieja
ruiny pałacu
mogiły wojskowe na cmentarzu parafialnym
 

Regulamin Regionalnej Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej
„MIŁOŚNIK JURY”

§ 1
Celem zachęcenia turystów do poznawania Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej potocznie Jurą, jej walorów krajoznawczych i rekreacyjnych, ustanawia się Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Jury”, zwaną dalej Odznaką.
§ 2
Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty. Zdobywanie odbywa się w kolejności stopni. W ciągu jednego roku można zdobyć nie więcej niż jeden stopień z wyjątkiem stopnia popularnego i brązowego. Minimalny wiek zdobywającego odznakę od stopnia brązowego wzwyż wynosi 7 lat.
§ 3
Każdy ze stopni wymaga uzyskania w wycieczkach po Jurze w dyscyplinie pieszej, narciarskiej i kolarskiej:
• na stopień popularny 50 punktów;
• na stopień brązowy 75 punktów;
• na stopień srebrny 100 punktów;
• na stopień złoty 150 punktów
zdobytych zgodnie z regulaminami odznak: turystyki pieszej (OTP), kolarskiej (KOT), narciarskiej (NON), za wyjątkiem doliczania punktacji (premii) za zwiedzanie miejscowości (OTP), rajdy i zloty (KOT).
Warunkiem dodatkowym jest zwiedzenie miejsc (miejscowości) określonych w załączniku w następującej minimalnej ilości:
• w stopniu brązowym – 5;
• w stopniu srebrnym – 10;
• w stopniu złotym – 20;
W pozostałych dyscyplinach turystyki (np. turystyka motorowa) obowiązuje zwiedzenie następującej ilości miejscowości  (miejsc) obiektów z wymienionych w załączniku: na stopień popularny - 5, na stopień brązowy – 10, na stopień srebrny – 20, na stopień złoty – 30. Trasy wycieczek i miejscowości nie mogą powtarzać się w kolejnych stopniach. Jeden stopień odznaki może być zdobywany tylko w jednej dyscyplinie turystyki, dopuszcza się tylko łączenie pieszej z narciarską.
§ 4
Potwierdzenie przebycia tras i zwiedzenia miejscowości powinno być udokumentowane w książeczkach ww. odznak (OTP, KOT, NON), kronikach lub każdy inny sposób, co stanowi podstawę do weryfikacji i przyznania odznaki.
§ 5
Weryfikację Odznak prowadzą Oddziały PTTK: Regionalny w Częstochowie, Krakowski w Krakowie, w Olkuszu i Zawierciu, które jednocześnie posiadają prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Inne oddziały PTTK mogą uzyskać prawo weryfikacji Odznak po uzgodnieniu z Oddziałem Krakowskim w Krakowie.
§ 6
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.1998 r. Równocześnie tracą moc poprzednie wersje regulaminu OMJ. Odznakę można nabyć na podstawie weryfikacji w wymienionych w § 5 Oddziałach PTTK.
 

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI (MIEJSC, OBIEKTÓW):
1. Alwernia
2. Babice (zamek Lipowiec)
3. Balice
4. Bobolice
5. Bolechowice
6. Bydlin
7. Bzów
8. Chechło
9. Choroń
10. Cianowice
11. Czerna (klasztor)
12. Czernichów
13. Dłużec
14. Dolina Będkowska
15. Dolina Bolechowska (rezerwat)
16. Dolina Dłubni (*)
17. Dolina Eliaszówki (rezerwat)
18. Dolina Kluczwody (rezerwat)
19. Dolina Kobylańska
20. Dolina Mnikowska (rezerwat)
21. Dolina Racławki (rezerwat)
22. Dolina Rudna-Wrzosy
23. Dolina Szklarki (rezerwat)
24. Dulowa
25. Giebło
26. Giebułtów
27. Glanów
28. Golczowice
29. Gołczewy
30. Gorenice
31. Góra Chełm
32. Góra Zborów
33. Grodzisko k/Ojcowa
34. Imbramowice
35. Iwanowice
36. Janów
37. Januszkowa Góra
38. Jaroszowiec
39. Jaskinia Nietoperzowa
40. Jaskinia Wierzchowska Górna
41. Jerzmanowice
42. Kajasówka (rezerwat)
43. Karniowice
44. Klucze
45. Korzkiew
46. Kostkowice
47. Kraków-Bronowice Małe
48. Kraków-Tyniec
49. Kroczyce
50. Kromołów
51. Krzeszowice
52. Lipowiec
53. Łutowiec
54. Minoga
55. Mirów
56. Młoszowa
57. Modlnica
58. Morawica
59. Morsko (zamek)
60. Mrzygłód
61. Mstów
62. Niegoszowice
63. Niegowa
64. Niegowonice
65. Ogrodzieniec
66. Ojców
67. Olkusz
68. Olsztyn
69. Ostrężnik
70. Paczółtowice
71. Piekary
72. Pieskowa Skała
73. Pilica
74. Pisary
75. Płaza
76. Płoki
77. Podlesice
78. Podzamcze Ogrodzienieckie
79. Poręba Dzierżna
80. Poręba Żegoty
81. Potok Złoty
82. Pustynia Błędowska
83. Puszcza Dulowska
84. Przewodziszowice
85. Przybynów
86. Rabsztyn
87. Racławice
88. Rodaki
89. Rokitno Szlacheckie
90. Ruska Góra
91. Rudawa
92. Rudno (zamek Tenczyn)
93. Rybna
94. Ryczów
95. Rzędkowice
96. Sanka
97. Siedlec
98. Skała
99. Skarżyce
100. Smoleń
101. Sokole Góry
102. Suliszowice
103. Strzegowa
104. Tenczynek
105. Trzebniów
106. Tyniec
107. Udórz
108. Wygiełzów (skansen)
109. Wierbka
110. Włodowice
111. Wolbrom
112. Wysocice
113. Zimny Dół (rezerwat)
114. Zrębice
115. Żarki

(*) – odcinek między Glanowem a Imbramowicami
 

Regulamin Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej

„SZLAKIEM ORLICH GNIAZD”

1. Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu Klub Turystyczny „Ostańce” ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Orlich Gniazd” celem popularyzacji głównego szlaku „Orlich Gniazd”, a także innych szlaków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

2. Odznaka posiada jeden stopień.

3. Zdobycie odznaki następuje po przejściu pieszo lub na nartach całego szlaku „Orlich Gniazd” między Krakowem a Częstochową lub przejechaniu „Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd” łączącego również te dwa miasta.

4. Przebycie szlaku może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności.

5. Dopuszcza się przebycie tylko częściowo szlaku czerwonego „Orlich Gniazd”, minimum 50 km, uzupełnione do 150 km innymi szlakami Jury.

6. Przebycie można dokumentować potwierdzeniami w książeczkach OTP lub KOT.

7. Weryfikację odznaki prowadzi: Oddział PTTK w Zawierciu, ul. Sikorskiego 6, tel. (0-32) 672-18-41.

8. Po weryfikacji można zakupić metalowy znaczek w cenie 10 złotych.
 

Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej 
"Szlakiem Warowni Jurajskich"
 
Z okazji 100-lecia Oddziału PTTK w Zawierciu, 40 lecia wyznakowania szlaku Warowni Jurajskich, 45 lecia powstania Klubu Turystycznego „Ostańce”, oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu ustanawia odznakę turystyczno-krajoznawczą „Szlakiem Warowni Jurajskich” celem popularyzacji szlaków pieszych na Jurze.
Odznaka posiada jeden stopień.
Zdobycie odznaki następuje po przebyciu pieszo, na nartach lub rowerem szlaku Warowni Jurajskich między Rudawą a Mstowem lub odwrotnie.
Przebycie szlaku może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności.
Dopuszcza się przebycie tylko częściowo szlaku niebieskiego Warowni Jurajskich, minimum 80 km, uzupełnione do 160 km innymi szlakami Jury. Przebycie można udokumentować potwierdzeniami w książeczkach OTP, KOT lub ON.
Weryfikację odznaki prowadzi Oddział PTTK w Zawierciu, ul. Sikorskiego 6, tel. 032 6721841. Po weryfikacji można zakupić metalowy znaczek.
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału obowiązuje od 1.01.2010 r.

Koła i kluby

 • Klub Alpinizmu i Turystyki Górskiej
 • Klub Turystyczny Ostańce
 • Koło w Pilicy
 • Klub Kolarski
 • Koło Poręba
 • Koło Przewodników
 • Koło Turystyczne "Tramp"
 • Koło Łazy
 • Klub Turystyki Jeździeckiej

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • 4 czerwca 2010 r. była 100-tna rocznica powołania w Zawierciu oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.dalej 

Kontakt

Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego Zawiercie
42-400 Zawiercie, ​ul. Sikorskiego 6 

Bank Śląski 11 1050 1591 1000 0008 0065 2075

Biuro czynne:

wtorek i piątek godz. 12.00 -14.00

środa godz. 15.00 - 17.00

poniedziałek i czwartek NIECZYNNE

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

tel./fax.: 32 67 218 41
e-mail: pttk.zawiercie@o2.pl 

 

czytaj dalej 

Oddział PTTK Zawiercie
ul. Sikorskiego 6, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 218 41
e-mail: pttk.zawiercie@o2.pl

 • DSC04346_1
 • DSC04356
 • IMG_20220716_040650
 • 20221111_124508_1
 • 20221112_133827_1
Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego Zawiercie
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna